fredag 28. september 2012

Tesli - En vakker gård - Presthusvegen

Tesli Nedre Presthusvegen 56 - Foto:RandiAa©
Jeg fikk et oppdrag å besøke Tesli igjen i dag - og det var en flott tur i strålende september-vær. Cousin Einar hadde lagt inn et notat på min Facebook Wall, og jeg hadde ikke noe imot hans ønske. 
Notisen fra Einar var følgende:
"Hei Randi
Putter dette rett på FB-siden din selv om det er langt. Det er interessante saker! (Du får eventuelt slette det.)
I 1687 ble Hans Kaas - av min slekt - stiftsamtmann i Throndhjem. Han var gift med Sophie Amalie Bielke, datter av riksadmiral Henrik Bielke, hvis nære familie eide Austrått-borgen ute i fjorden. (Hans Kaas m frue er vel mest kjent som eiere av Elingaard i Østfold gjennom sin d
atter Birgitte Christine Kaas.)
Til sin store indignasjon kunne ikke Hans Kaas innlosjeres med familien i Kongsgården i Throndhjem fordi militæret hadde fått denne som hovedkvarter etter bybrannen i 1681. I 1688 solgte Hans Kaas derfor sin herregård Hastrup i Danmark og kjøpte gården Tesli, pluss noen tilliggende gårder i lia ovenfor Ranheim - like bortenfor der du bor. Her fikk han oppført et hovedhus, anneksbygninger og til og med et kapell. (For noe av pengene som ble til overs kjøpte han i 1694, for 1000 riksdaler, likeså godt også "Froøerne", det kjempemessige øyhavet nordøst for Frøya.)
Hans Kaas måtte januar 1700 dra en tur til København over fjellet fra Throndhjem. Hans assistent døde underveis, og han selv i København.
Inventaret og epitafiene i kapellet på Tesli ble av Sophie Bielke skjenket til Nordli kirke øverst i Namdalen, og er i senere tid overdratt Vitenskapsmuseet i Trondheim. Tesligodset med kapellet ble solgt til den etterfølgende amtmann Iver von Ahnen. Kapellet er revet i ettertid. Men hovedhuset, som altså er fra 1694, står der faktisk den dag i dag om enn noe endret her og der. Sidebygninger/driftsbygninger er visst av nyere dato, bortsett fra en hvelvet kjeller. Gården heter nå Nedre Tesli. Det står en del om dennes historie i bygdeboken for Strinda. Amtmannsvingen ovenfor Ranheim er forresten oppkalt etter Hans Kaas og hans etterfølger. I min jakt på fotos til en presentasjon på www.slektenkaas.com/ har jeg kun funnet et eneste brukbart fargebilde av den gamle hovedbygningen på Nedre Tesli på nettet. Og utrolig nok; bildet er tatt av den eminente fotograf Randi ...! Bildet er imidlertid tatt i november på skrå nedenfra. Det holder for så vidt til slektssiden min, men jeg tenkte at det kanskje var mulig å få til et motiv mer "en face" e.l. og forhåpentlig med litt mer levende natur (blader på trærne osv.) - hvis det fortsatt finnes nå..
Derfor lurte jeg på - hvis du tilfeldigvis skulle ta en av dine "gps-turer" med kamera i den retning, om du klarte å knipse et par bilder til meg?"

Plassert på kartet:

Og her er altså den vakre gården:
På vei ned til Tesli Nedre  - Foto:RandiAa©
Tesli Nedre  - Foto:RandiAa©
Tesli Nedre fra "tun-siden"  - Foto:RandiAa©
Tesli Nedre  - Foto:RandiAa©
Sykkelparkering under foto-oppdraget  - Foto:RandiAa©
I Wiki Strinda står dette om Tesli Nedre:
Tesli Nedre, gnr 19/3 ble i 1803 solgt til senere stortingsmann Ole Olsen Teslien som kom fra Røros. I 1849 solgte han halvparten av Tesli Nedre til dattersønnen Peter Olaus Bjørnsen som var sønn av Bjørn Pedersen på Tesli Øvre. I 1854 ble Peter Olaus Bjørnsen etter bestefarens død også eier av den andre halvdel av Tesli Nedre. Etter hans død ble hans sønn Bjørn Petersen Teslie eier i 1859. Han solgte gården til sin stefar i 1878.
General Armfeldt holdt til på Tesli i 1718
Fra 1887 tilhørte gården Karelius Solberg som var sønn av Erik Solberg på Presthus, og etter han hans enke Augusta Solberg født Gewe. Arvingene Erik, Anna og Inger Solberg solgte i 1915 Jon Forbord fra Skatval.

Og om Tesli Øvre står dette:
Tesli Øvre, gnr 19/4, tidligere Overvik ble solgt til Ole Olsen Tesliens far Ole Mikkelsen Bakken og i 1808 kjøpt tilbake av løytnant Borchgrevink som i 1809 solgte til forvalter O. Nanstad. Fra 1819 tilhørte bruket Ole Olsen Teslien som også eide Tesli Nedre og som i 1830 overlot det til svigersønnen Bjørn Pedersen.
Tesli Øvre ble i 1888 solgt til Kasper J. Alstad, hvis etterslekt fremdeles driver gården som gårdsbruk.


I Trondheim Byleksikon utgave 1996, side 551 finner jeg disse opplysningen (fritt referert):
Navnet Tesli kommer muligens fra plantenavnet tistel, eller av "tistl" som betyr vognstang, eller det kan være et forsvunnet bekkenavn. Det er gårdsnr. 19, Strinda i Presthusvegen (56), beliggende mellom Jakobsli og Overvik. Første gang gården er nevnt er i 1550, tilhørte da domkapitlet. 1647: Gården var krongods, 1683: Gården tilhørte kjøpmann Johan Manzin. Stiftsamtmann Hans Kaas  overtok gården ca 1690. Og fra 1704 tilhørte den stiftsamtmann Iver von Ahnen. Han eide også Overvik (har bilde gule hus), og slo de to gårdene sammen til ett bruk. 1718: Hovedkvarter for general Armfelt under beleiringen av Trondheim. Iver von Ahnens enke, Margrethe Marie Wibe solgte til visepastor Anton Brunbass i 1728, sønnen videre til apoteker Otto Sommer i 1762. 1778: Regiments-kvartermester Johannes Finne var eier, i 1779 var berg-skriver Morten Borchgrevink eier. Hans sønn delte gården i 1803…resten kan leses under Wiki Strinda (ovenfor)
Hovedbygningen på Tesli (Nedre) er oppført av stiftamtmann Hans Kaas i 1693.


Her er noen flere bilder fra dagens utfart:
Ranheim sett fra veien utenfor gården  - Foto:RandiAa©
Utsikt fra veien ved gården  - Foto:RandiAa©
Overvik - nabogården  - Foto:RandiAa©
Litt flere bilder på Flickr:
Tesli og området rundt, a set on Flickr - Photo:RandiAa©
Tesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Nedre Presthusvegen 56
Tesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Nedre Presthusvegen 56Overvik PresthusvegenUtsikt fra Tesli NedreUtløe Tesli Nedre PresthusvegenPresthusvegen mot Tesli Øvre
Utsikt fra Tesli NedreOvervik PresthusvegenUtsikt fra Tesli NedreUtsikt fra Tesli NedreTesli Nedre Presthusvegen 56Tesli Øvre Presthusvegen
Nedre Tesli - JakobsliNed PresthusvegenOvervik, JakobsliØvre Tesli - PresthusvegenLangs PresthusvegenPresthusvegen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar