lørdag 5. april 2014

Photo-Walk: Akam-treff - Schmettows Allé - Rotvoll - Ladestien - 05.04.2014

Schmettows Allé - Foto:RandiAa©
Månedens Fototreff - en vandring i Schmettows allé. Vi hensetter oss ca 250 år tilbake i tid. Vi befinner oss i et storslått landskap - Trondheim i dag, men "den gang da" på landet, - storslått herregård "langt" fra det travle by-liv - vi ser for oss hageselskaper, lysthus, rideturer, musikk, vin og sang, teateropptredener og flotte kostymer. Rotvoll er stedet. Det er flere som har eid landskapet og eiendommen her, den mest fremtredende var nok den tyske riksgreven Carl von Schmettow.
Carl Jacob Waldemar Schmettow - 1744-1821
Her aleén oppkalt etter Schmettow
Greven giftet seg til gården, han tok over etter sin svigerfar Ulrik Thomassen Mølmann i 1778 - og ettertiden har kalt opp den vakre alléen han fikk plantet etter hans navn.
Schmettow var en "stormann" som satte spor etter seg - første gang jeg støtte på hans navn var i forbindelse med min slektsforskning  - jeg havnet i området Mostadmark jernverk i Malvik. Her satt han faktisk som direktør i noen år på 1780-90 tallet, et verv han tok over etter svigerfarens død.
"Stor" var han nok på andre måter også - det sies om han at kong Karl Johan inviterte han til en audiens i 1815, noe han avslo med at kongen visste hvor han bodde om det var noe han ville han….
Schmettow er av adelig tysk familie, men vokste opp i Danmark - utdannelsen var militær, og han steg raskt i gradene, og endte opp som generalløytnant i 1802. Og da Norge var under Danmark på den tiden, ble han  sjef for 3.Trondhjemske Infanteriregiment i 1787 - han hadde giftet seg med Ulrik T. Mølmanns datter Christiane i 1778. I 1814 steg han til kommanderende general for det nordenfjeldske Norge - men så kom begivenhetene rundt 1814, og Norges nye union med Sverige - Scmettow var selvsagt involvert i begivenhetene rundt 1814 også…(skal ikke gå i detaljer med det - men han jobbet for Norges selvstendighet, og ble ikke helt populær hos de svenske autoriteter, han skulle ha deltatt på Eidsvoll-forsamlingen i 1814, men rakk ikke frem)
Rotvoll-eiendommene la han sin ære i å drive til prakt-storgård, både når det gjaldt dyrking av grønnsaker og frukt, og beplantninger av trær og planter. En kultivert og fargerik person på alle måter. I dagens terminologi må han betegnes som en stor kjendis. Han eide også Arildsløkken som et landsted. Og trepaleet Harmonien etter sin svigerfar (huset eksisterer ikke lengre) Ønsker man mer info om Schmettow kan jeg anbefale Strinda Historieforenings Årbok for 2013 har en meget god artikkel om Schmettow.


Her noen bilder fra området:

Schmettow Allé - Foto:RandiAa©
Vår på Rotvoll - Foto:RandiAa©
Info langs aléen - Foto:RandiAa©
Schmettows vinkjeller - Foto:RandiAa©
Utsikt fra alléen - Foto:RandiAa©
Rotvoll Nedre - Foto:RandiAa©
Rotvoll Nedre - Foto:RandiAa©
Klesrulle The Gothic - Rotvoll Nedre - Foto:RandiAa©
Rotvoll Nedre - Foto:RandiAa©
Vi "klatret" opp på St.Hanshaugen, her var det "minnesmerker" fra krigen:
Opp på St.Hanshaugen - Foto:RandiAa©
Fundamenter for Luftskyts - Foto:RandiAa©
Foto:RandiAa©
Vi beveget oss litt lengre enn aleén og fulgte Ladestien  - da ble det kaffe og vaflar ved langbord i Sponhus-hagen. 
Vi passerte Statoil - Foto:RandiAa©
Vi passerte Leangenbukta - Foto:RandiAa©
Langs Ladestien - Foto:RandiAa©
Langs Ladestien - Foto:RandiAa©
Langs Ladestien - Foto:RandiAa©
På hjemveien passerte jeg Rotvollhaugen bro, den er støpt på ny nå, ett år etter bro-tragedien:
Rotvollhaugen bro - Foto:RandiAa©
Min dagens foto-tur strakte seg over 17.5km, med noe vandring hit og dit:
Dagens foto-løype - 17.5km
Her er en Akam-tur vi hadde langs Ladestien i litt mer sommerlig vær.
Flere bilder fra fototreffet på min Flickr:
Foto:RandiAa©

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar