tirsdag 26. februar 2013

Photo-Walk: Akam-treff - Røros - 23.02.2013

Foto:RandiAa©
Tenk at jeg aldri har besøkt Røros under Røros-martnan! Det er mange, mange år siden jeg har besøkt Røros i det hele tatt - jeg bestemte meg i all hast kvelden i forveien og ble med foto-venner på en flott utfart til den historiske gruvebyen. Gjennom min slektsforskning hadde jeg også funnet et stort antall av mine aner her - jeg sjekker i slekts-programmet mitt, og kan finne seks sider med navn fra Røros, det strekker seg over et tidsrom fra ca 1630 og til slutten av 1800-tallet.
Min 7.tippoldefar f.eks var Mikkel Olsen Grind født ca 1633, oldebarnet hans Maren Olsdatter Grind (min 4.tippoldemor) dro ut som ung-jente og ble gjeter-jente i Malvik og giftet seg med bonden på Kjønnås i 1780.
Røros kobberverk ble grunnlagt i 1644 og var i drift i 333 år fram til 1977. I ettertid har hele byen og bebyggelsen blitt nærmest et museum, med fredede bygninger og natur. Til og med slagghaugene ligger der som monumentale minnesmerker - avfall fra smeltehyttene, hvor kobberholdig malm ble varmet opp for å få ut rent kobber. Om Bergstaden Røros og kobberverket.
Et av de mest monumentale byggverk på Røros er kirken, Bergstadens ziir - som betyr pryd. Som besøkende flest, viet også vi denne fotografisk oppmerksomhet her et lite utvalg av de mange bildene jeg tok av denne vakre kirken:
Bergstadens ziir - Foto:RandiAa©
Kirke-døren - Foto:RandiAa©
Røros kirke - Foto:RandiAa©

Røros kirke - Foto:RandiAa©
Vi ruslet rundt i alle kriker og kroker og så på folkelivet, vi lusket rundt i alle bakgårder - der vi vet det alltid er spennende motiver, vi "klatret" opp bakken bak kirken, vi kløv over malm-slagghaugene og vi besøkte malmplass og museum, og gikk langs elven - og vi frydet oss over alle de fargerike motivene - etter flere timer - som egentlig virket som minutter på grunn av alt det spennende rundt oss - var det tid for mat. Det var ikke lett å finne bord til syv, men så fant vi det helt spesielle stedet: Solheim Pensjonat - et spennende sted både utenfor hus og innom vegger. Og fele-spillerne underholdt med pols og gladlåter.
Litt trim ble det denne dagen også - skritt-telleren viste 10km - frem og tilbake over et lite område:
Photo-Walk - Røros 23.02.2013
Røros-Martnan og Folkeliv - Markeder - Martnan har lange tradisjoner i Norge:
Kjerkgata - Røros - Foto:RandiAa©

 
Vi fotograferte i bakgårdene - Foto:RandiAa©
Folkeliv i gatene - Foto:RandiAa©

Langknut-gården - Kjerkgata - Foto:RandiAa©


Røros-Martnan - Foto:RandiAa©
Felespillere på Solheim Pensjonat - Foto:RandiAa©

Ved Solheim Pensjonat - Foto:RandiAa©


Røros-Martnan (iPhone-photo) - Foto:RandiAa© 

Røros er full av interessante gamle bygninger - et museum hele byen - og bygningene er fredet:
Fjøset til Jonas-gaarden - Foto:RandiAa©
Fatjar-Gaarden - Foto:RandiAa©
 
Spjellstuggu  - Sleggveien - Foto:RandiAa©
"På Røros har det gjennom årene bodd mange tatere over kortere eller lengre tid. Noen små tømmerhus som var eid eller leid av tatere står ennå. Et hus som er fredet, tilhører Røros Museums- og Historielag og er kalt «Spjellstuggu». Håndverker og hesteskjærer Carl Fredriksen Moen med kone og barn flyttet til Spjellstuggu i 1850-åra. Carl var av taterslekt og var sønn til hesteskjærer Fredrik Carlsen". (teksten er hentet fra Glomdal Museets web-side)
Tyristuggu - detalj vindu - Foto:RandiAa©
Langsstuggu - Løssistuggu - Foto:RandiAa©
Flanderborg - Foto:RandiAa©
Flanderborg er en bydel på andre siden av Hitterelva  - en slags "forstad" til Røros. Her ligger mange idylliske hus langs den gamle innfartsveien til smelthytta. Denne gata kom også med i TV-serien  "Jul i Blåfjell" som ble filmet på Røros. I hus nr.120 og 121 bodde en gren av min oldefars slekt, jeg fant dem her i kirkebøkene, det var Ole Zachariassen Røraas  som var født i 1668 og var oppsynsmann ved smelthytta (det blir hevdet at de som navnga seg Røraas var av de første folkene her)- Ole eller Oluf som han også ble kalt, var min 6. tippoldefar. Han var 3.tippoldefar til min oldefar Johan Marthin
Ja, slik ble foto-turen til Røros en ferd tilbake i historien og til røtter på fars-siden....
Mange vakre porter og dører - Foto:RandiAa©
Fjeld Ljom Pressemuseum - Foto:RandiAa©
Vi vandret på slagghaugene - Foto:RandiAa©
Ved malmplassen - (iPhone-photo) - Foto:RandiAa©
Ved smelthytta - Foto:RandiAa©
Peder Hiorts gravkapell - Foto:RandiAa©
Peder Hiort var verksdirektøren som satte spor etter seg. Han fikk bygd sitt grav-kapell omtrent samtidig med Røros kirke i 1784. Peder fikk flyttet sine slektninger dit. Levningene av Peder Hiort ligger balsamert her.
Her er vi i aksjon rundt den berømte Hyttklokka - den er plassert øverst i Mørkstugata i tilknytning til Malmplassen. Hyttklokka ble brukt til å varsle arbeiderne på smelthytta om når arbeidet begynte og sluttet. Klokka ble  også brukt som alarmklokke for eksempel ved brann:
Foto:RandiAa©
Foto:RandiAa©
Akam-fototreff - Trondheim - Røros - 23.02.2013, a set on Flickr -
Photo:RandiAa©

Røros-martnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-Martnan
Røros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-Martnan
Røros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros-MartnanRøros - Farjar Gaarden
Røros kirke - Bergstadens ZiirRøros kirke - Bergstadens ZiirRøros kirke - Bergstadens ZiirRøros kirke - Bergstadens ZiirRøros kirke - Bergstadens ZiirPeder Hiorts memorial - Røros